Vacature: SJK zoekt nieuwe voorzitter

Stichting Jongeren en Kanker is er voor jonge mensen van 18 en 35 jaar die te maken hebben gekregen met kanker. SJK informeert en brengt jongeren met elkáár in contact en haar doelstelling daarbij is drieledig:

Lotgenoten contact
o Lotgenoten contact voor jong volwassenen tussen de 18 en 35 jaar die kanker hebben of hebben gehad.

Activiteiten
o Het organiseren van activiteiten voor jongeren en jongvolwassenen tussen de 18 en 35 jaar die kanker hebben of hebben gehad om lotgenoten contact te stimuleren en een moment van rust te bieden.

Informatie & belangenbehartiging 
o Informatie voorziening voor jong volwassenen tussen de 18 en 35 jaar en hun naasten die leven met kanker en de gevolgen daarvan. Dit door de samenwerking met het Nationaal AYA platform en de verschillende KPO’s.

o Belangenbehartiging voor jong volwassenen tussen de 18 en 35 jaar op het gebied van goede ondersteuning en zorg in samenwerking met het Nationaal AYA platform.

De Stichting kent een landelijk bestuur en bestaat uit vier gemotiveerde bestuurders, waarvan momenteel twee bestuursleden met en twee zonder verleden met de ziekte. Gezien het vertrek van de huidige voorzitter na vijf jaar functie is er een vacature ontstaan. Het bestuur streeft naar een samenstelling die als geheel een goede afspiegeling vormt van de samenstelling van de achterban.

Het bestuur bestuurt op basis van een meerjarenbeleidsplan, jaarplannen en jaarverslagen (inclusief jaarrekening). De functie van bestuurslid is onbezoldigd. Er is een regeling inzake vergoeding van gemaakte reis- en verblijfkosten. Bestuursleden worden geworven op basis van deze algemene profielschets. Daarnaast worden bestuursleden geworven op basis van bepaalde affiniteiten en kennis en ervaring.

Algemene functie-wensen:
– Sterke betrokkenheid bij lotgenoten, hun belangen en wensen.
– Vermogen tot samenwerken in een team.
– Ervaring in een bestuurlijke en/of leidinggevende functie, bij voorkeur in combinatie met ervaring in het vrijwilligerswerk.
– Bekendheid met c.q. ervaring binnen de patiëntenbeweging strekt tot aanbeveling.
– Visie-ontwikkelaar, ook buiten de gebaande paden

Algemene taken
– Het voorzitten van bestuursvergaderingen
– Het extern vertegenwoordigen van SJK bij o.a. NFK, KWF, IKNL en de overheid.
– Aanspreekpunt voor NFK en de verschillende Raden.

Lees ‘Het leven als voorzitter van SJK‘ om een goed beeld te krijgen van de werkzaamheden die onze voorzitter zoal doet. Uiteraard kan er overleg plaatsvinden over de in te vullen taken.

Voor sollicitaties en meer informatie kunt u contact opnemen met onze interim voorzitter Rebecca ter Mors, door te mailen naar: rebecca@jongerenenkanker.nl.