Heeft u last van pijnlijke neuropathie na chemotherapie?

Dit onderzoek, onder leiding van Daniëlle van de Graaf, is op zoek naar volwassenen (18 jaar en ouder) met pijnlijke neuropathie na chemotherapie. Deze pijn komt vaak voor in de voeten, benen en/of handen. De pijn kan worden omschreven als
brandend, een gevoel van prikken met spelden/naalden en/of elektrische
schokken, of het kan gaan om pijnlijketintelingen en/of kramp.

Zie hieronder de oproep:

Doel van de studie: In deze studie willen we onderzoek doen naar naar de invloed van dit soort klachten op uw dagelijks leven. Ook willen we u vragen mee te denken over de ontwikkeling van een online cursus om de kwaliteit van leven van mensen met deze klachten te verbeteren.

Momenteel zijn wij op zoek naar mensen tussen de 18 en 35 jaar. Binnen dit onderzoek kijken we namelijk onder anderen naar hoe mensen in hun dagelijks leven omgaan met de CIPN. Doordat jonge mensen zich in een heel specifieke levensfase bevinden, kunnen zij tegen heel andere problemen aanlopen tijdens dagelijkse activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan op stap gaan met vrienden of zorgen voor (kleine) kinderen. We zijn geïnteresseerd in hoe jonge mensen dit ervaren.

Mensen die chemotherapie ondergaan kunnen onder anderen last krijgen van pijn als gevolg van zenuwschade, oftewel neuropathie. Voluit wordt deze zenuwschade ‘chemotherapie-geïnduceerde perifere neuropathie’ (CIPN) genoemd. Ongeveer 30% van de mensen heeft hier last van. De pijn komt vaak voor aan twee kanten van het lichaam in de voeten en/of handen en kan zich verspreiden naar de benen en/of armen. De pijn is soms lastig te omschrijven. Hij kan brandend, stekend, doof of tintelend aanvoelen en kan samengaan met kramp, spierzwakte of andere symptomen. Helaas zijn er vooralsnog weinig behandelingen mogelijk. Tilburg University wil daarom een online cursus ontwikkelen om mensen te helpen om goed te leren leven mét hun klachten.

Ook willen de onderzoekers in dit interview vragen naar de mening die mensen hebben over de ontwikkeling van de online cursus. Het interview zal ongeveer 1 uur duren. Voorafgaand aan het interview zal een vragenlijst ingevuld moeten worden. Invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten.

Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan dit onderzoek, of eerst meer informatie willen, stuur dan een mail aan onderzoeker Daniëlle van de Graaf (d.l.vdgraaf@tilburguniversity.edu).